CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
C-275/15
Сближаване на законодателствата
ITV Broadcasting и др.
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 01/03/2017
09:30
Заключение
C-326/15
Данъчни въпроси
DNB Banka
Съд - Четвърти състав
LV Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 01/03/2017
09:30
Заключение
C-605/15
Данъчни въпроси
Aviva
Съд - Четвърти състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 01/03/2017
09:30
Заключение
Съединени дела C-24/16
C-25/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Nintendo
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 01/03/2017
09:30
Заключение
C-60/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Khir Amayry
Съд - Трети състав
SV Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 01/03/2017
09:30
устни състезания
C-183/16 P
Селско стопанство
Tilly-Sabco / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
устни състезания
C-199/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Nianga
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
устни състезания
C-218/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kubicka
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-366/13
Държавни помощи
Франция / Комисия
Общ съд - Шести състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-454/13
Държавни помощи
SNCM / Комисия
Общ съд - Шести състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-208/15
Клауза за подсъдност
Universiteit Antwerpen / REA
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-278/15 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / KL
Общ съд - Състав по жалбите
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
устни състезания
T-376/15
KK / EASME
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-472/15 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / Gross
Общ съд - Състав по жалбите
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
09:30
съдебно решение
T-698/15 P
Правилник за длъжностните лица
Silvan / Комисия
Общ съд - Състав по жалбите
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
11:00
устни състезания
C-181/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gnandi
Съд - Четвърти състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/03/2017
14:30
устни състезания
T-194/16
Интелектуална собственост
Klassisk investment / EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
Общ съд - Втори състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.