CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 15/02/2017
09:30
съдебно решение
C-317/15
Данъчни въпроси
X
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 15/02/2017
09:30
съдебно решение
C-499/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
W и V
Съд - Първи състав
LT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
C-557/15
Комисия / Малта
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
Заключение
C-579/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Popławski
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/02/2017
09:30
съдебно решение
C-592/15
Данъчни въпроси
British Film Institute
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
C-616/15
Данъчни въпроси
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
C-231/16
Интелектуална собственост
Merck
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
C-300/16 P
Държавни помощи
Комисия / Frucona Košice
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
T-429/13
Селско стопанство
Bayer CropScience / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
съдебно решение
T-568/15
Интелектуална собственост
Morgese и др. / EUIPO - All Star (2 STAR)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
съдебно решение
T-30/16
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
09:30
устни състезания
T-81/16
Интелектуална собственост
Pirelli Tyre / EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/02/2017
11:00
устни състезания
C-701/15
Malpensa Logistica Europa
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF

.