CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-555/14
Сближаване на законодателствата
IOS Finance EFC
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-577/14 P
Интелектуална собственост
Brandconcern / EUIPO и Scooters India
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-90/15 P
Конкуренция
Hansen & Rosenthal и H&R Wax Company Vertrieb / Комисия
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-94/15 P
Конкуренция
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen / Комисия
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-95/15 P
Конкуренция
H&R ChemPharm / Комисия
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-219/15
Индустриална политика
Schmitt
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-503/15
Margarit Panicello
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-507/15
Свобода на установяване
Agro Foreign Trade & Agency
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-641/15
Интелектуална собственост
Verwertungsgesellschaft Rundfunk
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/02/2017
09:30
Заключение
C-36/16
Данъчни въпроси
Posnania Investment
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/02/2017
09:30
устни състезания
C-73/16
Сближаване на законодателствата
Puškár
Съд - Втори състав
SK Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
Заключение
C-74/16
Държавни помощи
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Съд - Голям състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/02/2017
09:30
Заключение
C-75/16
Menini и Rampanelli
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/02/2017
09:30
Заключение
C-129/16
Túrkevei Tejtermelő Kft.
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/02/2017
09:30
устни състезания
C-139/16
Интелектуална собственост
Moreno Marín и др.
Съд -
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-145/16
Митнически съюз
Aramex Nederland
Съд - Шести състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 16/02/2017
09:30
Заключение
C-228/16 P
Държавни помощи
DEI / Комисия
Съд - Първи състав
EL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
четвъртък 16/02/2017
09:30
устни състезания
C-355/16
Свобода на установяване
Picart
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
C-578/16 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
C. K. и др.
Съд - Пети състав
SL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 16/02/2017
09:30
устни състезания
T-451/13
Селско стопанство
Syngenta Crop Protection и др. / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-191/14
Митнически съюз
Lubrizol France / Съвет
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-706/14
Holistic Innovation Institute / REA
Общ съд - Пети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-783/14
Търговска политика
SolarWorld / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела T-828/14
T-829/14
Интелектуална собственост
Antrax It / EUIPO - Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs)
Общ съд - Втори състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-71/15
Интелектуална собственост
Jaguar Land Rover / EUIPO - Nissan Jidosha (Land Glider)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-98/15
Интелектуална собственост
Tubes Radiatori / EUIPO - Antrax It (Radiateurs)
Общ съд - Втори състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-145/15
Селско стопанство
Румъния / Комисия
Общ съд - Седми състав
RO Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
съдебно решение
T-18/16
Интелектуална собственост
DMC / EUIPO - Etike' International (De Giusti ORGOGLIO)
Общ съд - Седми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/02/2017
09:30
устни състезания
T-26/16
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Общ съд - Седми състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.