CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-245/15
Транспорт
Casa Noastră
Съд -
RO Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-354/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Henderson
Съд -
PT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-496/15
Свободно движение на хора
Eschenbrenner
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
четвъртък 02/03/2017
09:30
Заключение
C-552/15
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Ирландия
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-568/15
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Съд - Седми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-584/15
Glencore Céréales France
Съд - Четвърти състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-655/15 P
Интелектуална собственост
Panrico / EUIPO
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-4/16
J. D.
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/03/2017
09:30
Заключение
C-38/16
Данъчни въпроси
Compass Contract Services
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/03/2017
09:30
Заключение
C-54/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Vinyls Italia
Съд - Пети състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/03/2017
09:30
устни състезания
C-56/16 P
Интелектуална собственост
EUIPO / Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
09:30
устни състезания
C-90/16
Данъчни въпроси
The English Bridge Union
Съд - Четвърти състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-97/16
Социална политика
Pérez Retamero
Съд -
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 02/03/2017
09:30
устни състезания
C-125/16
Свободно движение на хора
Malta Dental Technologists Association и Reynaud
Съд - Трети състав
MT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
09:30
Заключение
C-151/16
Данъчни въпроси
Vakarų Baltijos laivų statykla
Съд - Първи състав
LT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
C-160/16
Комисия / Гърция
Съд - Девети състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 02/03/2017
09:30
съдебно решение
T-730/15 P
Правилник за длъжностните лица
DI / EASO
Общ съд - Състав по жалбите
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
09:30
устни състезания
T-551/16
Правилник за длъжностните лица
Lucaccioni / Комисия
Общ съд - Седми състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
11:00
устни състезания
C-175/16
Социална политика
Hälvä и др.
Съд - Четвърти състав
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/03/2017
11:30
устни състезания
T-151/16
NC / Комисия
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.