CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 22/03/2017
09:30
Заключение
C-329/15
Държавни помощи
ENEA
Съд - Пети състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-435/15
C-666/15
Митнически съюз
GROFA
X и GoPro Coöperatief
Съд - Девети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-497/15
C-498/15
Транспорт
Euro-Team
Spirál-Gép
Съд -
HU Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
C-665/15
Транспорт
Комисия / Португалия
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-124/16
C-188/16
C-213/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Tranca
Opria
Reiter
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
C-248/16
Конкуренция
Austria Asphalt
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
C-270/16
Социална политика
Ruiz Conejero
Съд - Трети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
T-455/14
Конкуренция
Pirelli & C. / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
T-231/15
Haswani / Съвет
Общ съд - Седми състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
T-336/15
Интелектуална собственост
Windrush Aka / EUIPO - Dammers (The Specials)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
T-326/16
Интелектуална собственост
Bundesverband Deutsche Tafel / EUIPO - Tiertafel Deutschland (Tafel)
Общ съд - Шести състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
T-425/16
Интелектуална собственост
Hoffmann / EUIPO (Genius)
Общ съд - Осми състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
съдебно решение
T-430/16
Интелектуална собственост
Intercontinental Exchange Holdings / EUIPO (BRENT INDEX)
Общ съд - Осми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
T-519/16
Правилник за длъжностните лица
Piessevaux / Съвет
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 22/03/2017
09:30
устни състезания
T-578/16
Правилник за длъжностните лица
Gillet / Комисия
Общ съд - Седми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF

.