CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 28/03/2017
09:30
съдебно решение
C-72/15
Rosneft
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
вторник 28/03/2017
09:30
устни състезания
C-490/16
A.S.
Съд - Голям състав
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
устни състезания
C-646/16
Jafari
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
устни състезания
T-419/14
The Goldman Sachs Group / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
съдебно решение
T-681/14
El-Qaddafi / Съвет
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
съдебно решение
T-210/15
Deutsche Telekom / Комисия
Общ съд - Шести състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
съдебно решение
T-538/15
Regent University / EUIPO - Regent's College (REGENT UNIVERSITY)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
устни състезания
T-695/15
BMB / EUIPO - Ferrero (Bonbonnières, conteneurs)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 28/03/2017
09:30
съдебно решение
T-733/15
Португалия / Комисия
Общ съд - Трети състав
PT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.