CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 03/04/2017
09:30
устни състезания
T-216/15
Държавни помощи
Dôvera zdravotná poistʼovňa / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 03/04/2017
09:30
устни състезания
T-619/15
Badica и Kardiam / Съвет
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 03/04/2017
09:30
съдебно решение
T-28/16
Селско стопанство
Германия / Комисия
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 03/04/2017
09:30
съдебно решение
T-215/16
Интелектуална собственост
Cop / EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 03/04/2017
14:30
устни състезания
T-393/15
Università del Salento / Комисия
Общ съд - Шести състав
IT Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/04/2017
09:30
съдебно решение
C-337/15 P
Институционално право
Médiateur / Staelen
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
C-521/15
Икономическа политика
Испания / Съвет
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/04/2017
09:30
съдебно решение
C-544/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Fahimian
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 04/04/2017
09:30
Заключение
C-612/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kolev и др.
Съд - Голям състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
T-574/14
Конкуренция
EAEPC / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
T-510/16
Правилник за длъжностните лица
Dessi / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-598/14 P
Интелектуална собственост
EUIPO / Szajner
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-217/15
C-350/15
Принципи на общностното право
Orsi
Baldetti
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-298/15
Borta
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-350/15
Принципи на общностното право
Baldetti
Съд - Четвърти състав
IT
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-376/15 P
C-377/15 P
Търговска политика
Changshu City Standard Parts Factory и Ningbo Jinding Fastener / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-377/15 P
Търговска политика
Changshu City Standard Parts Factory и Ningbo Jinding Fastener / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-391/15
Marina del Mediterráneo и др.
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-488/15
Комисия / България
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-616/15
Данъчни въпроси
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-49/16
Свободно предоставяне на услуги
Unibet International
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani и Guerrato
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-245/16
Държавни помощи
Nerea
Съд - Трети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-306/16
Социална политика
Maio Marques da Rosa
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-334/16
Сближаване на законодателствата
Núñez Torreiro
Съд - Шести състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-422/13
Търговска политика
CPME и др. / Съвет
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-361/14
Институционално право
HB и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
T-138/15
Държавни помощи
Aanbestedingskalender и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-344/15
Франция / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-367/15
Интелектуална собственост
Renfe-Operadora / EUIPO (AVE)
Общ съд - Трети състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-621/15
Интелектуална собственост
Tractel Greifzug / EUIPO - Shenxi Machinery (Forme d'un treuil à commande motorisée)
Общ съд - Трети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-291/16
Интелектуална собственост
Anta (China) / EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-331/15 P
Франция / Schlyter
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
C-336/15
Социална политика
Unionen
Съд -
SV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-531/15
Социална политика
Otero Ramos
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
C-638/15
Селско стопанство
Eko-Tabak
Съд - Шести състав
CS Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
C-668/15
Принципи на общностното право
Jyske Finans
Съд - Първи състав
DA Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-671/15
Конкуренция
APVE и др.
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
C-58/16
Транспорт
Комисия / Германия
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-65/16
Свободно движение на стоки
Istanbul Lojistik
Съд - Втори състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-132/16
Данъчни въпроси
Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-133/16
Ferenschild
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
C-153/16
Комисия / Словения
Съд - Седми състав
SL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 06/04/2017
09:30
устни състезания
C-163/16
Интелектуална собственост
Louboutin и Christian Louboutin
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-175/16
Социална политика
Hälvä и др.
Съд - Четвърти състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-177/16
Конкуренция
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība
Съд - Втори състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 06/04/2017
09:30
Заключение
C-348/16
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Sacko
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-219/14
Държавни помощи
Regione autonoma della Sardegna / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-220/14
Държавни помощи
Saremar / Комисия
Общ съд - Осми състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-35/15
Alkarim for Trade and Industry / Съвет
Общ съд - Пети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
устни състезания
T-245/15
Klymenko / Съвет
Общ съд - Шести състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-594/15
Интелектуална собственост
Metabolic Balance Holding / EUIPO (Metabolic Balance)
Общ съд - Шести състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-39/16
Интелектуална собственост
Nanu-Nana Joachim Hoepp / EUIPO - Fink (NANA FINK)
Общ съд - Пети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-49/16
Интелектуална собственост
Azanta / EUIPO - Novartis (NIMORAL)
Общ съд - Шести състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-178/16
Интелектуална собственост
Policolor / EUIPO - CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)
Общ съд - Пети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-219/16
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO (ViSAGE)
Общ съд - Пети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-238/16
Клауза за подсъдност
Entreprise commune Clean Sky 2 / Scouring Environment
Общ съд - Девети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
09:30
съдебно решение
T-348/16
Клауза за подсъдност
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA
Общ съд - Осми състав
EL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
11:00
устни състезания
C-295/16
Europamur Alimentación
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 06/04/2017
14:30
устни състезания
C-322/16
Институционално право
Global Starnet
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF

.