CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-591/14
Комисия / Белгия
Съд - Четвърти състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-320/15
Комисия / Гърция
Съд -
EL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-560/15
Europa Way и Persidera
Съд - Четвърти състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-661/15
X
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 30/03/2017
09:30
устни състезания
C-39/16
Argenta Spaarbank
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-46/16
LS Customs Service
Съд - Пети състав
LV Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-73/16
Puškár
Съд - Втори състав
SK Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-111/16
Fidenato и др.
Съд - Трети състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-112/16
Persidera
Съд - Четвърти състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
съдебно решение
C-146/16
Verband Sozialer Wettbewerb
Съд -
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
Съединени дела C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini и др.
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
Заключение
C-197/16
Bartolini и др.
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 30/03/2017
09:30
устни състезания
C-230/16
Coty Germany
Съд - Първи състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
09:30
съдебно решение
C-315/16
Lingurár
Съд -
HU Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 30/03/2017
09:30
съдебно решение
C-335/16
VG Čistoća
Съд - Шести състав
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 30/03/2017
09:30
устни състезания
T-450/14
Sumitomo Electric Industries и J-Power Systems / Комисия
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
09:30
съдебно решение
T-112/15
Гърция / Комисия
Общ съд - Осми състав
EL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
09:30
устни състезания
T-251/15
Espírito Santo Financial (Portugal) / BCE
Общ съд - Шести състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
09:30
съдебно решение
T-209/16
Apax Partners UK / EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
11:00
устни състезания
Съединени дела C-688/15
C-109/16
Anisimovienė и др.
Indėlių ir investicijų draudimas
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 30/03/2017
11:00
устни състезания
C-109/16
Indėlių ir investicijų draudimas
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF

.