CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 04/04/2017
09:30
съдебно решение
C-337/15 P
Институционално право
Médiateur / Staelen
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
C-521/15
Икономическа политика
Испания / Съвет
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/04/2017
09:30
съдебно решение
C-544/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Fahimian
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 04/04/2017
09:30
Заключение
C-612/15
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kolev и др.
Съд - Голям състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
T-574/14
Конкуренция
EAEPC / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 04/04/2017
09:30
устни състезания
T-510/16
Правилник за длъжностните лица
Dessi / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Втори състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.