CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-598/14 P
Интелектуална собственост
EUIPO / Szajner
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-217/15
C-350/15
Принципи на общностното право
Orsi
Baldetti
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-298/15
Borta
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-350/15
Принципи на общностното право
Baldetti
Съд - Четвърти състав
IT
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-376/15 P
C-377/15 P
Търговска политика
Changshu City Standard Parts Factory и Ningbo Jinding Fastener / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-377/15 P
Търговска политика
Changshu City Standard Parts Factory и Ningbo Jinding Fastener / Съвет
Съд - Четвърти състав
EN
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-391/15
Marina del Mediterráneo и др.
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
C-488/15
Комисия / България
Съд - Трети състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-616/15
Данъчни въпроси
Комисия / Германия
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-49/16
Свободно предоставяне на услуги
Unibet International
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani и Guerrato
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
Заключение
C-245/16
Държавни помощи
Nerea
Съд - Трети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-306/16
Социална политика
Maio Marques da Rosa
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
C-334/16
Сближаване на законодателствата
Núñez Torreiro
Съд - Шести състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-422/13
Търговска политика
CPME и др. / Съвет
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-361/14
Институционално право
HB и др. / Комисия
Общ съд - Първи състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
устни състезания
T-138/15
Държавни помощи
Aanbestedingskalender и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-344/15
Франция / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-367/15
Интелектуална собственост
Renfe-Operadora / EUIPO (AVE)
Общ съд - Трети състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-621/15
Интелектуална собственост
Tractel Greifzug / EUIPO - Shenxi Machinery (Forme d'un treuil à commande motorisée)
Общ съд - Трети състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 05/04/2017
09:30
съдебно решение
T-291/16
Интелектуална собственост
Anta (China) / EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF

.