CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 07/03/2017
09:30
съдебно решение
C-390/15
Данъчни въпроси
RPO
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
вторник 07/03/2017
09:30
Заключение
C-589/15 P
Институционално право
Anagnostakis / Комисия
Съд - Голям състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
вторник 07/03/2017
09:30
Заключение
C-621/15
W и др.
Съд - Втори състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 07/03/2017
09:30
устни състезания
Съединени дела C-52/16
C-113/16
Свободно движение на капитали
SEGRO
Horváth
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
09:30
съдебно решение
C-638/16 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
X и X
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Mengozzi
вторник 07/03/2017
09:30
съдебно решение
T-194/13
Конкуренция
United Parcel Service / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
09:30
съдебно решение
T-436/14
Neka Novin / Съвет
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
09:30
съдебно решение
T-622/14
Интелектуална собственост
Lauritzen Holding / EUIPO - DK Company (IWEAR)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
09:30
устни състезания
T-57/16
Интелектуална собственост
Chanel / EUIPO - Li Jing Zhou и Golden Rose 999 (Représentation d'un ornement)
Общ съд - Четвърти състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
09:30
устни състезания
T-114/16
Интелектуална собственост
Delfin Wellness / EUIPO - Laher (Cabine infrarouges и de sauna)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/03/2017
11:00
устни състезания
T-111/16
Интелектуална собственост
Prada / EUIPO - The Rich Prada International (THE RICH PRADA)
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF

.