CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 08/02/2017
09:30
устни състезания
C-331/15 P
Франция / Schlyter
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/02/2017
09:30
Заключение
C-513/15
Индустриална политика
Agrodetalė
Съд - Пети състав
LT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 08/02/2017
09:30
съдебно решение
C-562/15
Carrefour Hypermarchés
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/02/2017
09:30
Заключение
C-610/15
Интелектуална собственост
Stichting Brein
Съд - Втори състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/02/2017
09:30
Заключение
C-678/15
Khorassani
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/02/2017
09:30
устни състезания
C-177/16
Конкуренция
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība
Съд - Втори състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF

.