CURIA
rss
разпечатване разпечатване
График

Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 08/03/2017
09:00
съдебно решение
C-660/15 P
Държавни помощи
Viasat Broadcasting UK / Комисия
Съд - Първи състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 08/03/2017
09:00
съдебно решение
C-14/16
Сближаване на законодателствата
Euro Park Service
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 08/03/2017
09:00
устни състезания
Съединени дела C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini и др.
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
09:30
съдебно решение
C-321/15
ArcelorMittal Rodange и Schifflange
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/03/2017
09:30
съдебно решение
C-448/15
Сближаване на законодателствата
Wereldhave Belgium и др.
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/03/2017
09:30
Заключение
C-569/15
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
X
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/03/2017
09:30
Заключение
C-570/15
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
X
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/03/2017
09:30
устни състезания
C-217/16
Принципи на общностното право
Dimos Zagoriou
Съд - Трети състав
EL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
09:30
устни състезания
T-374/15
Интелектуална собственост
VM Vermögens-Management / EUIPO - DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)
Общ съд - Шести състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
09:30
съдебно решение
T-504/15
Интелектуална собственост
Rafhaelo Gutti / EUIPO - Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)
Общ съд - Първи състав
ES Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
09:30
съдебно решение
T-23/16
Интелектуална собственост
Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Общ съд - Първи състав
PL Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
09:30
устни състезания
T-562/16
Правилник за длъжностните лица
Hanschmann / Europol
Общ съд - Трети състав
NL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/03/2017
11:00
устни състезания
T-563/16
Правилник за длъжностните лица
Knöll / Europol
Общ съд - Трети състав
NL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF

.