CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-606/14 P
Riigiabi
Portovesme vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 01/02/2017
09:30
ettepanek
C-336/15
Sotsiaalpoliitika
Unionen
Euroopa Kohus -
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 01/02/2017
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-361/15 P
C-405/15 P
Intellektuaalomand
Easy Sanitary Solutions vs. Group Nivelles
EUIPO vs. Group Nivelles
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-392/15
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Ungari
Euroopa Kohus - Esimene koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-430/15
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Tolley
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtukõne
C-658/15
Asutamisvabadus
Robeco Hollands Bezit jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
ettepanek
C-670/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Šalplachta
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtukõne
C-20/16
Isikute vaba liikumine
Bechtel
Euroopa Kohus -
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
ettepanek
C-26/16
Maksustamine
Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis
Euroopa Kohus - Üheksas koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-144/16
Kaupade vaba liikumine
Município de Palmela
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtukõne
C-206/16
Isikute vaba liikumine
Marco Tronchetti Provera jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtukõne
C-279/16 P
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-479/14
Institutsiooniline õigus
Kendrion vs. Union européenne
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-725/14
Institutsiooniline õigus
Aalberts Industries vs. Union européenne
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-19/15
Intellektuaalomand
Gómez Echevarría vs. EUIPO - M and M Direct (wax by Yuli's)
Üldkohus - Kolmas koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/02/2017
09:30
kohtukõne
T-166/16
Institutsiooniline õigus
Panzeri vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.