CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-275/15
Õigusaktide ühtlustamine
ITV Broadcasting jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 01/03/2017
09:30
ettepanek
C-326/15
Maksustamine
DNB Banka
Euroopa Kohus - Neljas koda
LV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 01/03/2017
09:30
ettepanek
C-605/15
Maksustamine
Aviva
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 01/03/2017
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-24/16
C-25/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Nintendo
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 01/03/2017
09:30
ettepanek
C-60/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Khir Amayry
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtukõne
C-183/16 P
Põllumajandus
Tilly-Sabco vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtukõne
C-199/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Nianga
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtukõne
C-218/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kubicka
Euroopa Kohus - Teine koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-366/13
Riigiabi
Prantsusmaa vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-454/13
Riigiabi
SNCM vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-208/15
Vahekohtuklausel
Universiteit Antwerpen vs. REA
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-278/15 P
Ametnike personalieeskirjad
SEAE vs. KL
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtukõne
T-376/15
KK vs. EASME
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-472/15 P
Ametnike personalieeskirjad
SEAE vs. Gross
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-698/15 P
Ametnike personalieeskirjad
Silvan vs. komisjon
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
11:00
kohtukõne
C-181/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gnandi
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 01/03/2017
14:30
kohtukõne
T-194/16
Intellektuaalomand
Klassisk investment vs. EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
Üldkohus - Teine koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.