CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 13/02/2017
14:30
kohtukõne
C-64/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Euroopa Kohus - Suurkoda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/02/2017
09:00
arvamused
Avis 3/15
Institutsiooniline õigus
Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 14/02/2017
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-360/15
C-31/16
Teenuste osutamise vabadus
X
Visser Vastgoed Beleggingen
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/02/2017
09:30
kohtukõne
T-235/15
Pari Pharma vs. EMA
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-688/15 P
Ametnike personalieeskirjad
Schönberger vs.
Üldkohus - Apellatsioonikoda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-15/16
Intellektuaalomand
Pandalis vs. EUIPO - LR Health & Beauty Systems (Cystus)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-270/16 P
Ametnike personalieeskirjad
Kerstens vs. komisjon
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-317/15
Maksustamine
X
Euroopa Kohus - Üheksas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-499/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
W ja V
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
C-557/15
komisjon vs. Malta
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
ettepanek
C-579/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Popławski
Euroopa Kohus - Viies koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-592/15
Maksustamine
British Film Institute
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
C-616/15
Maksustamine
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
C-231/16
Intellektuaalomand
Merck
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
C-300/16 P
Riigiabi
komisjon vs. Frucona Košice
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
T-429/13
Põllumajandus
Bayer CropScience vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-568/15
Intellektuaalomand
Morgese jt vs. EUIPO - All Star (2 STAR)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-30/16
Intellektuaalomand
M. I. Industries vs. EUIPO - Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
09:30
kohtukõne
T-81/16
Intellektuaalomand
Pirelli Tyre vs. EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/02/2017
11:00
kohtukõne
C-701/15
Malpensa Logistica Europa
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-555/14
Õigusaktide ühtlustamine
IOS Finance EFC
Euroopa Kohus - Viies koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-577/14 P
Intellektuaalomand
Brandconcern vs. EUIPO ja Scooters India
Euroopa Kohus - Viies koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-90/15 P
Konkurents
Hansen & Rosenthal ja H&R Wax Company Vertrieb vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-94/15 P
Konkurents
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-95/15 P
Konkurents
H&R ChemPharm vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-219/15
Tööstuspoliitika
Schmitt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-503/15
Margarit Panicello
Euroopa Kohus - Viies koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-507/15
Asutamisvabadus
Agro Foreign Trade & Agency
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-641/15
Intellektuaalomand
Verwertungsgesellschaft Rundfunk
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 16/02/2017
09:30
ettepanek
C-36/16
Maksustamine
Posnania Investment
Euroopa Kohus - Teine koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 16/02/2017
09:30
ettepanek
C-75/16
Menini ja Rampanelli
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtukõne
C-73/16
Õigusaktide ühtlustamine
Puškár
Euroopa Kohus - Teine koda
SK IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
ettepanek
C-74/16
Riigiabi
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 16/02/2017
09:30
ettepanek
C-129/16
Túrkevei Tejtermelő Kft.
Euroopa Kohus - Teine koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtukõne
C-139/16
Intellektuaalomand
Moreno Marín jt
Euroopa Kohus -
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-145/16
Tolliliit
Aramex Nederland
Euroopa Kohus - Kuues koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 16/02/2017
09:30
ettepanek
C-228/16 P
Riigiabi
DEI vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtukõne
C-355/16
Asutamisvabadus
Picart
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
C-578/16 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
C. K. jt
Euroopa Kohus - Viies koda
SL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtukõne
T-451/13
Põllumajandus
Syngenta Crop Protection jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-191/14
Tolliliit
Lubrizol France vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-706/14
Holistic Innovation Institute vs. REA
Üldkohus - Viies koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-783/14
Kaubanduspoliitika
SolarWorld vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-828/14
T-829/14
Intellektuaalomand
Antrax It vs. EUIPO - Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs)
Üldkohus - Teine koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-71/15
Intellektuaalomand
Jaguar Land Rover vs. EUIPO - Nissan Jidosha (Land Glider)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-98/15
Intellektuaalomand
Tubes Radiatori vs. EUIPO - Antrax It (Radiateurs)
Üldkohus - Teine koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-145/15
Põllumajandus
Rumeenia vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
RO Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-18/16
Intellektuaalomand
DMC vs. EUIPO - Etike' International (De Giusti ORGOGLIO)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/02/2017
09:30
kohtukõne
T-26/16
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtukõne
T-584/13
Põllumajandus
BASF Agro jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-14/14
T-87/14
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-351/14
Intellektuaalomand
Construlink vs. EUIPO - Wit-Software (GATEWIT)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-493/14
Institutsiooniline õigus
Mayer vs. EFSA
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-726/14
Institutsiooniline õigus
Novar vs. EUIPO
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-811/14
Intellektuaalomand
Unilever vs. EUIPO - Technopharma (Fair & Lovely)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-40/15
Institutsiooniline õigus
ASPLA ja Armando Álvarez vs. Union européenne
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-369/15
Intellektuaalomand
Hernández Zamora vs. EUIPO - Rosen Tantau (Paloma)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-441/15
European Dynamics Luxembourg jt vs. EMA
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 17/02/2017
09:30
kohtuotsus
T-596/15
Intellektuaalomand
Batmore Capital vs. EUIPO - Univers Poche (POCKETBOOK)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF

.