CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-158/14
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
A jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-157/15
Sotsiaalpoliitika
G4S Secure Solutions
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-162/15 P
Konkurents
Evonik Degussa vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-188/15
Sotsiaalpoliitika
Bougnaoui ja ADDH
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtukõne
C-201/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Shiri
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-741/14
Intellektuaalomand
Hersill vs. EUIPO - KCI Licensing (VACUP)
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-132/15
Intellektuaalomand
IR vs. EUIPO - Pirelli Tyre (popchrono)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-276/15
Intellektuaalomand
Edison vs. EUIPO - Eolus Vind (e)
Üldkohus - Teine koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtukõne
T-327/15
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-346/15
Bank Tejarat vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-174/16
Intellektuaalomand
Wessel-Werk vs. EUIPO - Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-175/16
Intellektuaalomand
Wessel-Werk vs. EUIPO - Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.