CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-245/15
Transport
Casa Noastră
Euroopa Kohus -
RO IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-354/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Henderson
Euroopa Kohus -
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-496/15
Isikute vaba liikumine
Eschenbrenner
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 02/03/2017
09:30
ettepanek
C-552/15
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Iirimaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-568/15
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-584/15
Glencore Céréales France
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-655/15 P
Intellektuaalomand
Panrico vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-4/16
J. D.
Euroopa Kohus - Teine koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 02/03/2017
09:30
ettepanek
C-38/16
Maksustamine
Compass Contract Services
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 02/03/2017
09:30
ettepanek
C-54/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Vinyls Italia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtukõne
C-56/16 P
Intellektuaalomand
EUIPO vs. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Euroopa Kohus - Teine koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtukõne
C-90/16
Maksustamine
The English Bridge Union
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-97/16
Sotsiaalpoliitika
Pérez Retamero
Euroopa Kohus -
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtukõne
C-125/16
Isikute vaba liikumine
Malta Dental Technologists Association ja Reynaud
Euroopa Kohus - Kolmas koda
MT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
09:30
ettepanek
C-151/16
Maksustamine
Vakarų Baltijos laivų statykla
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-160/16
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Üheksas koda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-730/15 P
Ametnike personalieeskirjad
DI vs. EASO
Üldkohus - Apellatsioonikoda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
09:30
kohtukõne
T-551/16
Ametnike personalieeskirjad
Lucaccioni vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
11:00
kohtukõne
C-175/16
Sotsiaalpoliitika
Hälvä jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/03/2017
11:30
kohtukõne
T-151/16
NC vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.