CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 21/03/2017
09:30
kohtukõne
C-574/15
Scialdone
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 21/03/2017
09:30
ettepanek
C-76/16
INGSTEEL ja Metrostav
Euroopa Kohus - Teine koda
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 21/03/2017
09:30
ettepanek
C-190/16
Sotsiaalpoliitika
Fries
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 21/03/2017
09:30
kohtukõne
T-564/10 RENV
Konkurents
Quimitécnica.com ja de Mello vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 21/03/2017
09:30
kohtukõne
T-449/14
Konkurents
Nexans France ja Nexans vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.