CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 22/03/2017
09:30
ettepanek
C-329/15
Riigiabi
ENEA
Euroopa Kohus - Viies koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-435/15
C-666/15
Tolliliit
GROFA
X ja GoPro Coöperatief
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-497/15
C-498/15
Transport
Euro-Team
Spirál-Gép
Euroopa Kohus -
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-665/15
Transport
komisjon vs. Portugal
Euroopa Kohus - Üheksas koda
PT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-124/16
C-188/16
C-213/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Tranca
Opria
Reiter
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
C-248/16
Konkurents
Austria Asphalt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
C-270/16
Sotsiaalpoliitika
Ruiz Conejero
Euroopa Kohus - Kolmas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
T-455/14
Konkurents
Pirelli & C. vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-231/15
Haswani vs. nõukogu
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-336/15
Intellektuaalomand
Windrush Aka vs. EUIPO - Dammers (The Specials)
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
T-326/16
Intellektuaalomand
Bundesverband Deutsche Tafel vs. EUIPO - Tiertafel Deutschland (Tafel)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-425/16
Intellektuaalomand
Hoffmann vs. EUIPO (Genius)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-430/16
Intellektuaalomand
Intercontinental Exchange Holdings vs. EUIPO (BRENT INDEX)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
T-519/16
Ametnike personalieeskirjad
Piessevaux vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/03/2017
09:30
kohtukõne
T-578/16
Ametnike personalieeskirjad
Gillet vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF

.