CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 25/04/2017
09:30
ettepanek
C-597/15 P
Diapharm vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 25/04/2017
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-596/15 P
C-597/15 P
Bionorica vs. komisjon
Diapharm vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 25/04/2017
09:30
kohtukõne
C-670/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Mengesteab
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/04/2017
09:30
kohtukõne
T-249/15
Intellektuaalomand
JT vs. EUIPO - Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)
Üldkohus - Neljas koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/04/2017
09:30
kohtukõne
T-314/15
Riigiabi
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/04/2017
15:30
kohtukõne
T-706/16 P
Ametnike personalieeskirjad
HB vs. komisjon
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.