CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-527/15
Tööstuspoliitika
Stichting Brein
Euroopa Kohus - Teine koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-564/15
Maksustamine
Farkas
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtukõne
C-598/15
Banco Santander
Euroopa Kohus - Viies koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-632/15
Transport
Popescu
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 26/04/2017
09:30
ettepanek
C-658/15
Asutamisvabadus
Robeco Hollands Bezit jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-51/16
Tolliliit
Stryker EMEA Supply Chain Services
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-142/16
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 26/04/2017
09:30
ettepanek
C-174/16
Sotsiaalpoliitika
H.
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 26/04/2017
09:30
ettepanek
C-180/16 P
Konkurents
Toshiba vs. komisjon
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtukõne
C-224/16
Tolliliit
AEBTRI
Euroopa Kohus - Teine koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtukõne
C-243/16
Äriühinguõigus
Miravitlles Ciurana jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
09:30
ettepanek
C-249/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kareda
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtukõne
T-521/15
Intellektuaalomand
Diesel vs. EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (ligne incurvée ja coudée)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtukõne
T-768/15
Intellektuaalomand
RP Technik vs. EUIPO - Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-569/16
Ametnike personalieeskirjad
OU vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/04/2017
11:00
kohtukõne
C-329/16
Õigusaktide ühtlustamine
Syndicat national de l'industrie des technologies médicales ja Philips France
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF

.