CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-469/15 P
Konkurents
FSL jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-516/15 P
Konkurents
Akzo Nobel jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Viies koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-535/15
Pinckernelle
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-559/15
Teenuste osutamise vabadus
Onix Asigurări
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-567/15
LitSpecMet
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-620/15
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
A-Rosa Flussschiff
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-648/15
Maksustamine
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-672/15
Õigusaktide ühtlustamine
Noria Distribution
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-680/15
C-681/15
Sotsiaalpoliitika
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-681/15
Sotsiaalpoliitika
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-39/16
Õigusaktide ühtlustamine
Argenta Spaarbank
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-168/16
C-169/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Nogueira jt
Moreno Osacar
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-169/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Moreno Osacar
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-184/16
Isikute vaba liikumine
Petrea
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-186/16
Andriciuc jt
Euroopa Kohus - Teine koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-202/16
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus -
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 27/04/2017
09:30
ettepanek
C-248/16
Konkurents
Austria Asphalt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtukõne
C-251/16
Maksustamine
Cussens jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtukõne
C-304/16
Asutamisvabadus
American Express
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtukõne
T-263/15
Riigiabi
Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-622/15
Intellektuaalomand
Deere vs. EUIPO (EXHAUST-GARD)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-721/15
Intellektuaalomand
BASF vs. EUIPO - Evonik Industries (DINCH)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
09:30
kohtukõne
T-572/16
Ametnike personalieeskirjad
Brouillard vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-575/16
T-577/16
Ametnike personalieeskirjad
Martinez De Prins jt vs. SEAE
Campo jt vs. SEAE
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
14:30
kohtukõne
T-577/16
Ametnike personalieeskirjad
Campo jt vs. SEAE
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
15:00
kohtuotsus
T-375/15
Riigiabi
Germanwings vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
15:00
kohtukõne
T-103/16
Intellektuaalomand
Aldi Einkauf vs. EUIPO - Weetabix (Alpenschmaus)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/04/2017
15:00
kohtuotsus
T-446/16 P
Ametnike personalieeskirjad
CC vs. parlament
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.