CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
reede 28/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-264/15
Gameart vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
PL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
T-765/15
BelTechExport vs. nõukogu
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-120/16
T-121/16
T-122/16
T-123/16
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington)
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
T-121/16
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
T-122/16
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
T-123/16
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtukõne
T-261/16
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-580/16
Ametnike personalieeskirjad
Azoulay jt vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-588/16
Ametnike personalieeskirjad
HN vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.