CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-652/15
Välissuhted
Tekdemir
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 29/03/2017
09:30
ettepanek
C-93/16
Intellektuaalomand
Ornua
Euroopa Kohus - Teine koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 29/03/2017
09:30
ettepanek
C-126/16
Sotsiaalpoliitika
Federatie Nederlandse Vakvereniging jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtukõne
C-214/16
Sotsiaalpoliitika
King
Euroopa Kohus - Viies koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-215/16
C-216/16
C-220/16
C-221/16
Elecdey Carcelen
Energías Eólicas de Cuenca
Iberenova Promociones
Iberdrola Renovables
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtukõne
C-265/16
Intellektuaalomand
VCAST
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtukõne
C-268/16 P
Põllumajandus
Binca Seafoods vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-387/15
Intellektuaalomand
J & Joy vs. EUIPO - Joy-Sportswear (J AND JOY)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-388/15
Intellektuaalomand
J & Joy vs. EUIPO - Joy-Sportswear (JN-JOY)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-389/15
Intellektuaalomand
J & Joy vs. EUIPO - Joy-Sportswear (J&JOY)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-501/15
Põllumajandus
Madalmaad vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
NL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtukõne
T-623/15
Intellektuaalomand
Lidl Stiftung vs. EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-638/15
Intellektuaalomand
Alcohol Countermeasure Systems (International) vs. EUIPO - Lion Laboratories (ALCOLOCK)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 29/03/2017
11:00
kohtukõne
C-501/15 P
Intellektuaalomand
EUIPO vs. Cactus
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF

.