CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-591/14
Riigiabi
komisjon vs. Belgia
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-320/15
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus -
EL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-560/15
Tööstuspoliitika
Europa Way ja Persidera
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-661/15
Tolliliit
X
Euroopa Kohus - Viies koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtukõne
C-39/16
Õigusaktide ühtlustamine
Argenta Spaarbank
Euroopa Kohus - Viies koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-46/16
Tolliliit
LS Customs Service
Euroopa Kohus - Viies koda
LV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-73/16
Õigusaktide ühtlustamine
Puškár
Euroopa Kohus - Teine koda
SK I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-111/16
Fidenato jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
C-112/16
Tööstuspoliitika
Persidera
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-146/16
Verband Sozialer Wettbewerb
Euroopa Kohus -
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 30/03/2017
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtukõne
C-230/16
Konkurents
Coty Germany
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-315/16
Põllumajandus
Lingurár
Euroopa Kohus -
HU I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-335/16
VG Čistoća
Euroopa Kohus - Kuues koda
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtukõne
T-450/14
Konkurents
Sumitomo Electric Industries ja J-Power Systems vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-112/15
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtukõne
T-251/15
Espírito Santo Financial (Portugal) vs. BCE
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-209/16
Intellektuaalomand
Apax Partners UK vs. EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 30/03/2017
11:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-688/15
C-109/16
Teenuste osutamise vabadus
Anisimovienė jt
Indėlių ir investicijų draudimas
Euroopa Kohus - Viies koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF

.