CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 04/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-337/15 P
Institutsiooniline õigus
Médiateur vs. Staelen
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 04/04/2017
09:30
kohtukõne
C-521/15
Majanduspoliitika
Hispaania vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-544/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Fahimian
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 04/04/2017
09:30
ettepanek
C-612/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kolev jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 04/04/2017
09:30
kohtukõne
T-574/14
Konkurents
EAEPC vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/04/2017
09:30
kohtukõne
T-510/16
Ametnike personalieeskirjad
Dessi vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Teine koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.