CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-598/14 P
Intellektuaalomand
EUIPO vs. Szajner
Euroopa Kohus - Teine koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-217/15
C-350/15
Ühenduse õiguse põhimõtted
Orsi
Baldetti
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-298/15
Borta
Euroopa Kohus - Viies koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-350/15
Ühenduse õiguse põhimõtted
Baldetti
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-376/15 P
C-377/15 P
Kaubanduspoliitika
Changshu City Standard Parts Factory ja Ningbo Jinding Fastener vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-377/15 P
Kaubanduspoliitika
Changshu City Standard Parts Factory ja Ningbo Jinding Fastener vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-391/15
Marina del Mediterráneo jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-488/15
komisjon vs. Bulgaaria
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 05/04/2017
09:30
ettepanek
C-616/15
Maksustamine
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 05/04/2017
09:30
ettepanek
C-49/16
Teenuste osutamise vabadus
Unibet International
Euroopa Kohus - Esimene koda
HU II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtukõne
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani ja Guerrato
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
ettepanek
C-245/16
Riigiabi
Nerea
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtukõne
C-306/16
Sotsiaalpoliitika
Maio Marques da Rosa
Euroopa Kohus - Teine koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtukõne
C-334/16
Õigusaktide ühtlustamine
Núñez Torreiro
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-422/13
Kaubanduspoliitika
CPME jt vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-361/14
Institutsiooniline õigus
HB jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtukõne
T-138/15
Riigiabi
Aanbestedingskalender jt vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-344/15
Prantsusmaa vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-367/15
Intellektuaalomand
Renfe-Operadora vs. EUIPO (AVE)
Üldkohus - Kolmas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-621/15
Intellektuaalomand
Tractel Greifzug vs. EUIPO - Shenxi Machinery (Forme d'un treuil à commande motorisée)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-291/16
Intellektuaalomand
Anta (China) vs. EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF

.