CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-331/15 P
Prantsusmaa vs. Schlyter
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-336/15
Sotsiaalpoliitika
Unionen
Euroopa Kohus -
SV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-531/15
Sotsiaalpoliitika
Otero Ramos
Euroopa Kohus - Viies koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-638/15
Põllumajandus
Eko-Tabak
Euroopa Kohus - Kuues koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-668/15
Ühenduse õiguse põhimõtted
Jyske Finans
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-671/15
Konkurents
APVE jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-58/16
Transport
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-65/16
Kaupade vaba liikumine
Istanbul Lojistik
Euroopa Kohus - Teine koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-132/16
Maksustamine
Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-133/16
Ferenschild
Euroopa Kohus - Viies koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
C-153/16
komisjon vs. Sloveenia
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
SL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtukõne
C-163/16
Intellektuaalomand
Louboutin ja Christian Louboutin
Euroopa Kohus - Üheksas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-175/16
Sotsiaalpoliitika
Hälvä jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-177/16
Konkurents
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība
Euroopa Kohus - Teine koda
LV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 06/04/2017
09:30
ettepanek
C-348/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Sacko
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-219/14
Riigiabi
Regione autonoma della Sardegna vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-220/14
Riigiabi
Saremar vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-35/15
Alkarim for Trade and Industry vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtukõne
T-245/15
Klymenko vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-594/15
Intellektuaalomand
Metabolic Balance Holding vs. EUIPO (Metabolic Balance)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-39/16
Intellektuaalomand
Nanu-Nana Joachim Hoepp vs. EUIPO - Fink (NANA FINK)
Üldkohus - Viies koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-49/16
Intellektuaalomand
Azanta vs. EUIPO - Novartis (NIMORAL)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-178/16
Intellektuaalomand
Policolor vs. EUIPO - CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-219/16
Intellektuaalomand
Aldi vs. EUIPO (ViSAGE)
Üldkohus - Viies koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-238/16
Vahekohtuklausel
Entreprise commune Clean Sky 2 vs. Scouring Environment
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
09:30
kohtuotsus
T-348/16
Vahekohtuklausel
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis vs. ERCEA
Üldkohus - Kaheksas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
11:00
kohtukõne
C-295/16
Europamur Alimentación
Euroopa Kohus - Viies koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/04/2017
14:30
kohtukõne
C-322/16
Institutsiooniline õigus
Global Starnet
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF

.