CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-390/15
Maksustamine
RPO
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 07/03/2017
09:30
ettepanek
C-589/15 P
Institutsiooniline õigus
Anagnostakis vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
teisipäev 07/03/2017
09:30
ettepanek
C-621/15
W jt
Euroopa Kohus - Teine koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-52/16
C-113/16
Kapitali vaba liikumine
SEGRO
Horváth
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-638/16 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X ja X
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-194/13
Konkurents
United Parcel Service vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-436/14
Neka Novin vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-622/14
Intellektuaalomand
Lauritzen Holding vs. EUIPO - DK Company (IWEAR)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtukõne
T-57/16
Intellektuaalomand
Chanel vs. EUIPO - Li Jing Zhou ja Golden Rose 999 (Représentation d'un ornement)
Üldkohus - Neljas koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
09:30
kohtukõne
T-114/16
Intellektuaalomand
Delfin Wellness vs. EUIPO - Laher (Cabine infrarouges ja de sauna)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/03/2017
11:00
kohtukõne
T-111/16
Intellektuaalomand
Prada vs. EUIPO - The Rich Prada International (THE RICH PRADA)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF

.