CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
kolmapäev 08/03/2017
09:00
kohtuotsus
C-660/15 P
Riigiabi
Viasat Broadcasting UK vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 08/03/2017
09:00
kohtuotsus
C-14/16
Õigusaktide ühtlustamine
Euro Park Service
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 08/03/2017
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-321/15
ArcelorMittal Rodange ja Schifflange
Euroopa Kohus - Viies koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtuotsus
C-448/15
Õigusaktide ühtlustamine
Wereldhave Belgium jt
Euroopa Kohus - Viies koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 08/03/2017
09:30
ettepanek
C-569/15
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
X
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 08/03/2017
09:30
ettepanek
C-570/15
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
X
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtukõne
C-217/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Dimos Zagoriou
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtukõne
T-374/15
Intellektuaalomand
VM Vermögens-Management vs. EUIPO - DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)
Üldkohus - Kuues koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-504/15
Intellektuaalomand
Rafhaelo Gutti vs. EUIPO - Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)
Üldkohus - Esimene koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtuotsus
T-23/16
Intellektuaalomand
Biernacka-Hoba vs. EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Üldkohus - Esimene koda
PL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
09:30
kohtukõne
T-562/16
Ametnike personalieeskirjad
Hanschmann vs. Europol
Üldkohus - Kolmas koda
NL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/03/2017
11:00
kohtukõne
T-563/16
Ametnike personalieeskirjad
Knöll vs. Europol
Üldkohus - Kolmas koda
NL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF

.