CURIA
rss
napredno pretraživanje
Ispišite Ispišite
Kalendar

Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 24.4.2017
14.30
Mišljenje
C-600/14
Institucionalno pravo
Njemačka / Vijeće
Sud - veliko vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Ponedjeljak 24.4.2017
14.30
Rasprava
C-320/16
Usklađivanje zakonodavstava
Uber France
Sud - veliko vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 24.4.2017
14.30
Rasprava
T-479/16
Intelektualno vlasništvo
Colgate-Palmolive / EUIPO (AROMASENSATIONS)
Opći sud - šesto vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 24.4.2017
14.30
Presuda
T-570/16
Pravilnik o službenicima
HF / Parlament
Opći sud - prvo vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 24.4.2017
14.30
Presuda
T-584/16
Pravilnik o službenicima
HF / Parlament
Opći sud - prvo vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 25.4.2017
9.30
Mišljenje
C-597/15 P
Diapharm / Komisija
Sud - treće vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Utorak 25.4.2017
9.30
Mišljenje
Spojeni predmeti C-596/15 P
C-597/15 P
Bionorica / Komisija
Diapharm / Komisija
Sud - treće vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Utorak 25.4.2017
9.30
Rasprava
C-670/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Mengesteab
Sud - veliko vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 25.4.2017
9.30
Rasprava
T-249/15
Intelektualno vlasništvo
JT / EUIPO - Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)
Opći sud - četvrto vijeće
ES Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 25.4.2017
9.30
Rasprava
T-314/15
Državne potpore
Grčka / Komisija
Opći sud - drugo vijeće
EL Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 25.4.2017
15.30
Rasprava
T-706/16 P
Pravilnik o službenicima
HB / Komisija
Opći sud - žalbeno vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
C-527/15
Industrijska politika
Stichting Brein
Sud - drugo vijeće
NL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
C-564/15
Oporezivanje
Farkas
Sud - četvrto vijeće
HU Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Srijeda 26.4.2017
9.30
Rasprava
C-598/15
Banco Santander
Sud - peto vijeće
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
C-632/15
Promet
Popescu
Sud - četvrto vijeće
RO Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Srijeda 26.4.2017
9.30
Mišljenje
C-658/15
Sloboda poslovnog nastana
Robeco Hollands Bezit i drugi
Sud - četvrto vijeće
NL Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
C-51/16
Carinska unija
Stryker EMEA Supply Chain Services
Sud - osmo vijeće
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
C-142/16
Komisija / Njemačka
Sud - drugo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Srijeda 26.4.2017
9.30
Mišljenje
C-174/16
Socijalna politika
H.
Sud - drugo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Srijeda 26.4.2017
9.30
Mišljenje
C-180/16 P
Tržišno natjecanje
Toshiba / Komisija
Sud - sedmo vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Tanchev
Srijeda 26.4.2017
9.30
Rasprava
C-224/16
Carinska unija
AEBTRI
Sud - drugo vijeće
BG Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Rasprava
C-243/16
Pravo društava
Miravitlles Ciurana i drugi
Sud - četvrto vijeće
ES Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Mišljenje
C-249/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Kareda
Sud - treće vijeće
DE Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Srijeda 26.4.2017
9.30
Rasprava
T-521/15
Intelektualno vlasništvo
Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (ligne incurvée i coudée)
Opći sud - šesto vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Rasprava
T-768/15
Intelektualno vlasništvo
RP Technik / EUIPO - Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
Opći sud - prvo vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
9.30
Presuda
T-569/16
Pravilnik o službenicima
OU / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 26.4.2017
11.00
Rasprava
C-329/16
Usklađivanje zakonodavstava
Syndicat national de l'industrie des technologies médicales i Philips France
Sud - četvrto vijeće
FR Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-469/15 P
Tržišno natjecanje
FSL i drugi / Komisija
Sud - prvo vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-516/15 P
Tržišno natjecanje
Akzo Nobel i drugi / Komisija
Sud - peto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-535/15
Pinckernelle
Sud - treće vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Tanchev
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-559/15
Sloboda pružanja usluga
Onix Asigurări
Sud - treće vijeće
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-567/15
LitSpecMet
Sud - četvrto vijeće
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-620/15
Socijalna sigurnost radnika migranata
A-Rosa Flussschiff
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-648/15
Oporezivanje
Austrija / Njemačka
Sud - veliko vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-672/15
Usklađivanje zakonodavstava
Noria Distribution
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
Spojeni predmeti C-680/15
C-681/15
Socijalna politika
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Sud - treće vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-681/15
Socijalna politika
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Sud - treće vijeće
DE
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-39/16
Usklađivanje zakonodavstava
Argenta Spaarbank
Sud - peto vijeće
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
Spojeni predmeti C-168/16
C-169/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Nogueira i drugi
Moreno Osacar
Sud - drugo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-169/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Moreno Osacar
Sud - drugo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-184/16
Slobodno kretanje osoba
Petrea
Sud - prvo vijeće
EL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-186/16
Andriciuc i drugi
Sud - drugo vijeće
RO Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
C-202/16
Komisija / Grčka
Sud -
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Mišljenje
C-248/16
Tržišno natjecanje
Austria Asphalt
Sud - peto vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Rasprava
C-251/16
Oporezivanje
Cussens i drugi
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Rasprava
C-304/16
Sloboda poslovnog nastana
American Express
Sud - prvo vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Rasprava
T-263/15
Državne potpore
Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
PL Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
T-622/15
Intelektualno vlasništvo
Deere / EUIPO (EXHAUST-GARD)
Opći sud - sedmo vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Presuda
T-721/15
Intelektualno vlasništvo
BASF / EUIPO - Evonik Industries (DINCH)
Opći sud - sedmo vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
9.30
Rasprava
T-572/16
Pravilnik o službenicima
Brouillard / Komisija
Opći sud - treće vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
14.30
Rasprava
Spojeni predmeti T-575/16
T-577/16
Pravilnik o službenicima
Martinez De Prins i drugi / SEAE
Campo i drugi / SEAE
Opći sud - peto vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
14.30
Rasprava
T-577/16
Pravilnik o službenicima
Campo i drugi / SEAE
Opći sud - peto vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
15.00
Presuda
T-375/15
Državne potpore
Germanwings / Komisija
Opći sud - šesto vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
15.00
Rasprava
T-103/16
Intelektualno vlasništvo
Aldi Einkauf / EUIPO - Weetabix (Alpenschmaus)
Opći sud - šesto vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 27.4.2017
15.00
Presuda
T-446/16 P
Pravilnik o službenicima
CC / Parlament
Opći sud - žalbeno vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Presuda
T-264/15
Gameart / Komisija
Opći sud - četvrto vijeće
PL Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
T-765/15
BelTechExport / Vijeće
Opći sud - četvrto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
Spojeni predmeti T-120/16
T-121/16
T-122/16
T-123/16
Intelektualno vlasništvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Opći sud - treće vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
T-121/16
Intelektualno vlasništvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Opći sud - treće vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
T-122/16
Intelektualno vlasništvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Opći sud - treće vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
T-123/16
Intelektualno vlasništvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Opći sud - treće vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Rasprava
T-261/16
Poljoprivreda i ribarstvo
Portugal / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
PT Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Presuda
T-580/16
Pravilnik o službenicima
Azoulay i drugi / Parlament
Opći sud - osmo vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 28.4.2017
9.30
Presuda
T-588/16
Pravilnik o službenicima
HN / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF

.