CURIA
rss
napredno pretraživanje
Ispišite Ispišite
Kalendar

Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Utorak 28.2.2017
9.30
Rasprava
C-82/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
K.A. i drugi
Sud - veliko vijeće
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
9.30
Rasprava
T-480/15
Tržišno natjecanje
Agria Polska i drugi / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
PL Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
9.30
Rasprava
T-627/15
Intelektualno vlasništvo
Frame / EUIPO - Bianca-Moden (BIANCALUNA)
Opći sud - četvrto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
9.30
Presuda
T-766/15
Intelektualno vlasništvo
Labeyrie / EUIPO - Delpeyrat (Représentation d’un semis de poissons dorés sur fond bleu)
Opći sud - četvrto vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
9.30
Presuda
T-767/15
Intelektualno vlasništvo
Labeyrie / EUIPO - Delpeyrat (Représentation d’un semis de poissons clairs sur fond foncé)
Opći sud - četvrto vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
11.00
Presuda
T-157/14
Trgovinska politika
JingAo Solar i drugi / Vijeće
Opći sud - peto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
11.00
Presuda
Spojeni predmeti T-158/14
T-161/14
T-163/14
Trgovinska politika
JingAo Solar i drugi / Vijeće
Yingli Energy (China) i drugi / Vijeće
Canadian Solar Emea i drugi / Vijeće
Opći sud - peto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
11.00
Presuda
T-160/14
Trgovinska politika
Yingli Energy (China) i drugi / Vijeće
Opći sud - peto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
11.00
Presuda
T-162/14
Trgovinska politika
Canadian Solar Emea i drugi / Vijeće
Opći sud - peto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 28.2.2017
11.00
Rasprava
T-628/15
Intelektualno vlasništvo
Frame / EUIPO - Bianca-Moden (BiancalunA)
Opći sud - četvrto vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
C-275/15
Usklađivanje zakonodavstava
ITV Broadcasting i drugi
Sud - četvrto vijeće
EN Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Srijeda 01.3.2017
9.30
Mišljenje
C-326/15
Oporezivanje
DNB Banka
Sud - četvrto vijeće
LV Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Srijeda 01.3.2017
9.30
Mišljenje
C-605/15
Oporezivanje
Aviva
Sud - četvrto vijeće
PL Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Srijeda 01.3.2017
9.30
Mišljenje
Spojeni predmeti C-24/16
C-25/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Nintendo
Sud - drugo vijeće
DE Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Srijeda 01.3.2017
9.30
Mišljenje
C-60/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Khir Amayry
Sud - treće vijeće
SV Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Srijeda 01.3.2017
9.30
Rasprava
C-183/16 P
Poljoprivreda i ribarstvo
Tilly-Sabco / Komisija
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Rasprava
C-199/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Nianga
Sud - četvrto vijeće
FR Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Rasprava
C-218/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Kubicka
Sud - drugo vijeće
PL Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-366/13
Državne potpore
Francuska / Komisija
Opći sud - šesto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-454/13
Državne potpore
SNCM / Komisija
Opći sud - šesto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-208/15
Arbitražna klauzula
Universiteit Antwerpen / REA
Opći sud - sedmo vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-278/15 P
Pravilnik o službenicima
SEAE / KL
Opći sud - žalbeno vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Rasprava
T-376/15
KK / EASME
Opći sud - deveto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-472/15 P
Pravilnik o službenicima
SEAE / Gross
Opći sud - žalbeno vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
9.30
Presuda
T-698/15 P
Pravilnik o službenicima
Silvan / Komisija
Opći sud - žalbeno vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
11.00
Rasprava
C-181/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Gnandi
Sud - četvrto vijeće
FR Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 01.3.2017
14.30
Rasprava
T-194/16
Intelektualno vlasništvo
Klassisk investment / EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
Opći sud - drugo vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-245/15
Promet
Casa Noastră
Sud -
RO Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-354/15
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Henderson
Sud -
PT Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-496/15
Slobodno kretanje osoba
Eschenbrenner
Sud - drugo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wathelet
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Mišljenje
C-552/15
Sloboda pružanja usluga
Komisija / Irska
Sud - veliko vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-568/15
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Sud - sedmo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-584/15
Glencore Céréales France
Sud - četvrto vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-655/15 P
Intelektualno vlasništvo
Panrico / EUIPO
Sud - osmo vijeće
ES Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-4/16
J. D.
Sud - drugo vijeće
PL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Mišljenje
C-38/16
Oporezivanje
Compass Contract Services
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Mišljenje
C-54/16
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Vinyls Italia
Sud - peto vijeće
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Rasprava
C-56/16 P
Intelektualno vlasništvo
EUIPO / Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Sud - drugo vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Rasprava
C-90/16
Oporezivanje
The English Bridge Union
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-97/16
Socijalna politika
Pérez Retamero
Sud -
ES Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Rasprava
C-125/16
Slobodno kretanje osoba
Malta Dental Technologists Association i Reynaud
Sud - treće vijeće
MT Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Mišljenje
C-151/16
Oporezivanje
Vakarų Baltijos laivų statykla
Sud - prvo vijeće
LT Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
C-160/16
Komisija / Grčka
Sud - deveto vijeće
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Tanchev
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Presuda
T-730/15 P
Pravilnik o službenicima
DI / EASO
Opći sud - žalbeno vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
9.30
Rasprava
T-551/16
Pravilnik o službenicima
Lucaccioni / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
IT Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
11.00
Rasprava
C-175/16
Socijalna politika
Hälvä i drugi
Sud - četvrto vijeće
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 02.3.2017
11.30
Rasprava
T-151/16
NC / Komisija
Opći sud - deveto vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF

.