CURIA
rss
napredno pretraživanje
Ispišite Ispišite
Kalendar

Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 03.4.2017
9.30
Rasprava
T-216/15
Državne potpore
Dôvera zdravotná poistʼovňa / Komisija
Opći sud - drugo vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 03.4.2017
9.30
Rasprava
T-619/15
Badica i Kardiam / Vijeće
Opći sud - deveto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 03.4.2017
9.30
Presuda
T-28/16
Poljoprivreda i ribarstvo
Njemačka / Komisija
Opći sud - drugo vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 03.4.2017
9.30
Presuda
T-215/16
Intelektualno vlasništvo
Cop / EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)
Opći sud - drugo vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 03.4.2017
14.30
Rasprava
T-393/15
Università del Salento / Komisija
Opći sud - šesto vijeće
IT Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF

.