CURIA
rss
napredno pretraživanje
Ispišite Ispišite
Kalendar

Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Srijeda 08.3.2017
9.00
Presuda
C-660/15 P
Državne potpore
Viasat Broadcasting UK / Komisija
Sud - prvo vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Srijeda 08.3.2017
9.00
Presuda
C-14/16
Usklađivanje zakonodavstava
Euro Park Service
Sud - prvo vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wathelet
Srijeda 08.3.2017
9.00
Rasprava
Spojeni predmeti C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini i drugi
Sud - prvo vijeće
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
9.30
Presuda
C-321/15
ArcelorMittal Rodange i Schifflange
Sud - peto vijeće
FR Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Srijeda 08.3.2017
9.30
Presuda
C-448/15
Usklađivanje zakonodavstava
Wereldhave Belgium i drugi
Sud - peto vijeće
NL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Srijeda 08.3.2017
9.30
Mišljenje
C-569/15
Socijalna sigurnost radnika migranata
X
Sud - treće vijeće
NL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Srijeda 08.3.2017
9.30
Mišljenje
C-570/15
Socijalna sigurnost radnika migranata
X
Sud - treće vijeće
NL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Srijeda 08.3.2017
9.30
Rasprava
C-217/16
Načela prava Zajednice
Dimos Zagoriou
Sud - treće vijeće
EL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
9.30
Rasprava
T-374/15
Intelektualno vlasništvo
VM Vermögens-Management / EUIPO - DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)
Opći sud - šesto vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
9.30
Presuda
T-504/15
Intelektualno vlasništvo
Rafhaelo Gutti / EUIPO - Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)
Opći sud - prvo vijeće
ES Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
9.30
Presuda
T-23/16
Intelektualno vlasništvo
Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Opći sud - prvo vijeće
PL Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
9.30
Rasprava
T-562/16
Pravilnik o službenicima
Hanschmann / Europol
Opći sud - treće vijeće
NL Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 08.3.2017
11.00
Rasprava
T-563/16
Pravilnik o službenicima
Knöll / Europol
Opći sud - treće vijeće
NL Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF

.