CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
C-275/15
Aproximácia právnych predpisov
ITV Broadcasting a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 01/03/2017
09:30
Návrhy
C-326/15
Dane
DNB Banka
Súdny dvor - Štvrtá komora
LV Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 01/03/2017
09:30
Návrhy
C-605/15
Dane
Aviva
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 01/03/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-24/16
C-25/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Nintendo
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 01/03/2017
09:30
Návrhy
C-60/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Khir Amayry
Súdny dvor - Tretia komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 01/03/2017
09:30
Prednes
C-183/16 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Tilly-Sabco / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Prednes
C-199/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Nianga
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Prednes
C-218/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kubicka
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-366/13
Štátna pomoc
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-454/13
Štátna pomoc
SNCM / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-208/15
Arbitrážna doložka
Universiteit Antwerpen / REA
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-278/15 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / KL
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Prednes
T-376/15
KK / EASME
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-472/15 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / Gross
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
09:30
Rozsudok
T-698/15 P
Služobný poriadok úradníkov
Silvan / Komisia
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
11:00
Prednes
C-181/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Gnandi
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 01/03/2017
14:30
Prednes
T-194/16
Duševné vlastníctvo
Klassisk investment / EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.