CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 22/03/2017
09:30
Návrhy
C-329/15
Štátna pomoc
ENEA
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-435/15
C-666/15
Colná únia
GROFA
X a GoPro Coöperatief
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-497/15
C-498/15
Doprava
Euro-Team
Spirál-Gép
Súdny dvor -
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
C-665/15
Doprava
Komisia / Portugalsko
Súdny dvor - Deviata komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-124/16
C-188/16
C-213/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Tranca
Opria
Reiter
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
C-248/16
Hospodárska súťaž
Austria Asphalt
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
C-270/16
Sociálna politika
Ruiz Conejero
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
T-455/14
Hospodárska súťaž
Pirelli & C. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
T-231/15
Haswani / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
T-336/15
Duševné vlastníctvo
Windrush Aka / EUIPO - Dammers (The Specials)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
T-326/16
Duševné vlastníctvo
Bundesverband Deutsche Tafel / EUIPO - Tiertafel Deutschland (Tafel)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
T-425/16
Duševné vlastníctvo
Hoffmann / EUIPO (Genius)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Rozsudok
T-430/16
Duševné vlastníctvo
Intercontinental Exchange Holdings / EUIPO (BRENT INDEX)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
T-519/16
Služobný poriadok úradníkov
Piessevaux / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/03/2017
09:30
Prednes
T-578/16
Služobný poriadok úradníkov
Gillet / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.