CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 24/04/2017
14:30
Návrhy
C-600/14
Inštitucionálne právo
Nemecko / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 24/04/2017
14:30
Prednes
C-320/16
Aproximácia právnych predpisov
Uber France
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/04/2017
14:30
Prednes
T-479/16
Duševné vlastníctvo
Colgate-Palmolive / EUIPO (AROMASENSATIONS)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/04/2017
14:30
Rozsudok
T-570/16
Služobný poriadok úradníkov
HF / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/04/2017
14:30
Rozsudok
T-584/16
Služobný poriadok úradníkov
HF / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 25/04/2017
09:30
Návrhy
C-597/15 P
Diapharm / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 25/04/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-596/15 P
C-597/15 P
Bionorica / Komisia
Diapharm / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 25/04/2017
09:30
Prednes
C-670/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Mengesteab
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 25/04/2017
09:30
Prednes
T-249/15
Duševné vlastníctvo
JT / EUIPO - Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 25/04/2017
09:30
Prednes
T-314/15
Štátna pomoc
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 25/04/2017
15:30
Prednes
T-706/16 P
Služobný poriadok úradníkov
HB / Komisia
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-527/15
Priemyselná politika
Stichting Brein
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-564/15
Dane
Farkas
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-598/15
Banco Santander
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-632/15
Doprava
Popescu
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-658/15
Sloboda usadiť sa
Robeco Hollands Bezit a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-51/16
Colná únia
Stryker EMEA Supply Chain Services
Súdny dvor - Ôsma komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-142/16
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-174/16
Sociálna politika
H.
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-180/16 P
Hospodárska súťaž
Toshiba / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-224/16
Colná únia
AEBTRI
Súdny dvor - Druhá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-243/16
Podnikové právo
Miravitlles Ciurana a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-249/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kareda
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
T-521/15
Duševné vlastníctvo
Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (ligne incurvée a coudée)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
T-768/15
Duševné vlastníctvo
RP Technik / EUIPO - Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
T-569/16
Služobný poriadok úradníkov
OU / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
11:00
Prednes
C-329/16
Aproximácia právnych predpisov
Syndicat national de l'industrie des technologies médicales a Philips France
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-469/15 P
Hospodárska súťaž
FSL a i. / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-516/15 P
Hospodárska súťaž
Akzo Nobel a i. / Komisia
Súdny dvor - Piata komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-535/15
Pinckernelle
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-559/15
Slobodné poskytovanie služieb
Onix Asigurări
Súdny dvor - Tretia komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-567/15
LitSpecMet
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-620/15
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
A-Rosa Flussschiff
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-648/15
Dane
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-672/15
Aproximácia právnych predpisov
Noria Distribution
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-680/15
C-681/15
Sociálna politika
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-681/15
Sociálna politika
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Súdny dvor - Tretia komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-39/16
Aproximácia právnych predpisov
Argenta Spaarbank
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-168/16
C-169/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Nogueira a i.
Moreno Osacar
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-169/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Moreno Osacar
Súdny dvor - Druhá komora
FR
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-184/16
Voľný pohyb osôb
Petrea
Súdny dvor - Prvá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-186/16
Andriciuc a i.
Súdny dvor - Druhá komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
C-202/16
Komisia / Grécko
Súdny dvor -
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 27/04/2017
09:30
Návrhy
C-248/16
Hospodárska súťaž
Austria Asphalt
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 27/04/2017
09:30
Prednes
C-251/16
Dane
Cussens a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Prednes
C-304/16
Sloboda usadiť sa
American Express
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Prednes
T-263/15
Štátna pomoc
Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
T-622/15
Duševné vlastníctvo
Deere / EUIPO (EXHAUST-GARD)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Rozsudok
T-721/15
Duševné vlastníctvo
BASF / EUIPO - Evonik Industries (DINCH)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
09:30
Prednes
T-572/16
Služobný poriadok úradníkov
Brouillard / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
14:30
Prednes
Spojené veci T-575/16
T-577/16
Služobný poriadok úradníkov
Martinez De Prins a i. / SEAE
Campo a i. / SEAE
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
14:30
Prednes
T-577/16
Služobný poriadok úradníkov
Campo a i. / SEAE
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
15:00
Rozsudok
T-375/15
Štátna pomoc
Germanwings / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
15:00
Prednes
T-103/16
Duševné vlastníctvo
Aldi Einkauf / EUIPO - Weetabix (Alpenschmaus)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/04/2017
15:00
Rozsudok
T-446/16 P
Služobný poriadok úradníkov
CC / Parlament
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Rozsudok
T-264/15
Gameart / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
T-765/15
BelTechExport / Rada
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
Spojené veci T-120/16
T-121/16
T-122/16
T-123/16
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
T-121/16
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
T-122/16
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (Burlington Arcade)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
T-123/16
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Prednes
T-261/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
PT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Rozsudok
T-580/16
Služobný poriadok úradníkov
Azoulay a i. / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/04/2017
09:30
Rozsudok
T-588/16
Služobný poriadok úradníkov
HN / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.