CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-527/15
Priemyselná politika
Stichting Brein
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-564/15
Dane
Farkas
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-598/15
Banco Santander
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-632/15
Doprava
Popescu
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-658/15
Sloboda usadiť sa
Robeco Hollands Bezit a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-51/16
Colná únia
Stryker EMEA Supply Chain Services
Súdny dvor - Ôsma komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
C-142/16
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-174/16
Sociálna politika
H.
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-180/16 P
Hospodárska súťaž
Toshiba / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-224/16
Colná únia
AEBTRI
Súdny dvor - Druhá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
C-243/16
Podnikové právo
Miravitlles Ciurana a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Návrhy
C-249/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kareda
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
T-521/15
Duševné vlastníctvo
Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (ligne incurvée a coudée)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Prednes
T-768/15
Duševné vlastníctvo
RP Technik / EUIPO - Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
09:30
Rozsudok
T-569/16
Služobný poriadok úradníkov
OU / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/04/2017
11:00
Prednes
C-329/16
Aproximácia právnych predpisov
Syndicat national de l'industrie des technologies médicales a Philips France
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.