CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-591/14
Štátna pomoc
Komisia / Belgicko
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-320/15
Komisia / Grécko
Súdny dvor -
EL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-560/15
Priemyselná politika
Europa Way a Persidera
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-661/15
Colná únia
X
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 30/03/2017
09:30
Prednes
C-39/16
Aproximácia právnych predpisov
Argenta Spaarbank
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-46/16
Colná únia
LS Customs Service
Súdny dvor - Piata komora
LV Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-73/16
Aproximácia právnych predpisov
Puškár
Súdny dvor - Druhá komora
SK Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-111/16
Fidenato a i.
Súdny dvor - Tretia komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
C-112/16
Priemyselná politika
Persidera
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/03/2017
09:30
Rozsudok
C-146/16
Verband Sozialer Wettbewerb
Súdny dvor -
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 30/03/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini a i.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/03/2017
09:30
Prednes
C-230/16
Hospodárska súťaž
Coty Germany
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
09:30
Rozsudok
C-315/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Lingurár
Súdny dvor -
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 30/03/2017
09:30
Rozsudok
C-335/16
VG Čistoća
Súdny dvor - Šiesta komora
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 30/03/2017
09:30
Prednes
T-450/14
Hospodárska súťaž
Sumitomo Electric Industries a J-Power Systems / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
09:30
Rozsudok
T-112/15
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
09:30
Prednes
T-251/15
Espírito Santo Financial (Portugal) / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
09:30
Rozsudok
T-209/16
Duševné vlastníctvo
Apax Partners UK / EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/03/2017
11:00
Prednes
Spojené veci C-688/15
C-109/16
Slobodné poskytovanie služieb
Anisimovienė a i.
Indėlių ir investicijų draudimas
Súdny dvor - Piata komora
LT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.