CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-331/15 P
Francúzsko / Schlyter
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
C-336/15
Sociálna politika
Unionen
Súdny dvor -
SV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-531/15
Sociálna politika
Otero Ramos
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
C-638/15
Poľnohospodárstvo a rybolov
Eko-Tabak
Súdny dvor - Šiesta komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
C-668/15
Zásady práva Spoločenstva
Jyske Finans
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-671/15
Hospodárska súťaž
APVE a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
C-58/16
Doprava
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-65/16
Voľný pohyb tovaru
Istanbul Lojistik
Súdny dvor - Druhá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-132/16
Dane
Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-133/16
Ferenschild
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
C-153/16
Komisia / Slovinsko
Súdny dvor - Siedma komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/04/2017
09:30
Prednes
C-163/16
Duševné vlastníctvo
Louboutin a Christian Louboutin
Súdny dvor - Deviata komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-175/16
Sociálna politika
Hälvä a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-177/16
Hospodárska súťaž
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība
Súdny dvor - Druhá komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 06/04/2017
09:30
Návrhy
C-348/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Sacko
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-219/14
Štátna pomoc
Regione autonoma della Sardegna / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-220/14
Štátna pomoc
Saremar / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-35/15
Alkarim for Trade and Industry / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Prednes
T-245/15
Klymenko / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-594/15
Duševné vlastníctvo
Metabolic Balance Holding / EUIPO (Metabolic Balance)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-39/16
Duševné vlastníctvo
Nanu-Nana Joachim Hoepp / EUIPO - Fink (NANA FINK)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-49/16
Duševné vlastníctvo
Azanta / EUIPO - Novartis (NIMORAL)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-178/16
Duševné vlastníctvo
Policolor / EUIPO - CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-219/16
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO (ViSAGE)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-238/16
Arbitrážna doložka
Entreprise commune Clean Sky 2 / Scouring Environment
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
09:30
Rozsudok
T-348/16
Arbitrážna doložka
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA
Všeobecný súd - Ôsma komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
11:00
Prednes
C-295/16
Europamur Alimentación
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/04/2017
14:30
Prednes
C-322/16
Inštitucionálne právo
Global Starnet
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.