CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 08/03/2017
09:00
Rozsudok
C-660/15 P
Štátna pomoc
Viasat Broadcasting UK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 08/03/2017
09:00
Rozsudok
C-14/16
Aproximácia právnych predpisov
Euro Park Service
Súdny dvor - Prvá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 08/03/2017
09:00
Prednes
Spojené veci C-196/16
C-197/16
Comune di Corridonia
Bartolini a i.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
09:30
Rozsudok
C-321/15
ArcelorMittal Rodange a Schifflange
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/03/2017
09:30
Rozsudok
C-448/15
Aproximácia právnych predpisov
Wereldhave Belgium a i.
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/03/2017
09:30
Návrhy
C-569/15
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
X
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/03/2017
09:30
Návrhy
C-570/15
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
X
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/03/2017
09:30
Prednes
C-217/16
Zásady práva Spoločenstva
Dimos Zagoriou
Súdny dvor - Tretia komora
EL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
09:30
Prednes
T-374/15
Duševné vlastníctvo
VM Vermögens-Management / EUIPO - DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
09:30
Rozsudok
T-504/15
Duševné vlastníctvo
Rafhaelo Gutti / EUIPO - Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
09:30
Rozsudok
T-23/16
Duševné vlastníctvo
Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
09:30
Prednes
T-562/16
Služobný poriadok úradníkov
Hanschmann / Europol
Všeobecný súd - Tretia komora
NL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/03/2017
11:00
Prednes
T-563/16
Služobný poriadok úradníkov
Knöll / Europol
Všeobecný súd - Tretia komora
NL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.