CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
C-275/15
Tillnärming av lagstiftning
ITV Broadcasting m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 01/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-326/15
Skatterätt
DNB Banka
Domstolen - Fjärde avdelningen
LV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 01/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-605/15
Skatterätt
Aviva
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 01/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-24/16
C-25/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Nintendo
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 01/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-60/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Khir Amayry
Domstolen - Tredje avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 01/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-183/16 P
Jordbruk
Tilly-Sabco / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-199/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Nianga
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-218/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Kubicka
Domstolen - Andra avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-366/13
Statligt stöd
Frankrike / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-454/13
Statligt stöd
SNCM / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-208/15
Skiljedomsklausul
Universiteit Antwerpen / REA
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-278/15 P
Tjänsteföreskrifterna
SEAE / KL
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-376/15
KK / EASME
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-472/15 P
Tjänsteföreskrifterna
SEAE / Gross
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
09:30
Dom
T-698/15 P
Tjänsteföreskrifterna
Silvan / kommissionen
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
11:00
Muntlig förhandling
C-181/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Gnandi
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 01/03/2017
14:30
Muntlig förhandling
T-194/16
Immaterialrätt
Klassisk investment / EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.