CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-245/15
Transport
Casa Noastră
Domstolen -
RO Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-354/15
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Henderson
Domstolen -
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-496/15
Fri rörlighet för personer
Eschenbrenner
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 02/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-552/15
Frihet att tillhandahålla tjänster
kommissionen / Irland
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-568/15
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Domstolen - Sjunde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-584/15
Glencore Céréales France
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-655/15 P
Immaterialrätt
Panrico / EUIPO
Domstolen - Åttonde avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-4/16
J. D.
Domstolen - Andra avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 02/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-38/16
Skatterätt
Compass Contract Services
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 02/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-54/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Vinyls Italia
Domstolen - Femte avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 02/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-56/16 P
Immaterialrätt
EUIPO / Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-90/16
Skatterätt
The English Bridge Union
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-97/16
Socialpolitik
Pérez Retamero
Domstolen -
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 02/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-125/16
Fri rörlighet för personer
Malta Dental Technologists Association och Reynaud
Domstolen - Tredje avdelningen
MT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-151/16
Skatterätt
Vakarų Baltijos laivų statykla
Domstolen - Första avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
C-160/16
kommissionen / Grekland
Domstolen - Nionde avdelningen
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 02/03/2017
09:30
Dom
T-730/15 P
Tjänsteföreskrifterna
DI / EASO
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-551/16
Tjänsteföreskrifterna
Lucaccioni / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
IT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
11:00
Muntlig förhandling
C-175/16
Socialpolitik
Hälvä m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 02/03/2017
11:30
Muntlig förhandling
T-151/16
NC / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.