CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-469/15 P
Konkurrens
FSL m.fl. / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-516/15 P
Konkurrens
Akzo Nobel m.fl. / kommissionen
Domstolen - Femte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-535/15
Pinckernelle
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-559/15
Frihet att tillhandahålla tjänster
Onix Asigurări
Domstolen - Tredje avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-567/15
LitSpecMet
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-620/15
Social trygghet för migrerande arbetstagare
A-Rosa Flussschiff
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-648/15
Skatterätt
Österrike / Tyskland
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-672/15
Tillnärming av lagstiftning
Noria Distribution
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
Förenade mål C-680/15
C-681/15
Socialpolitik
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-681/15
Socialpolitik
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-39/16
Tillnärming av lagstiftning
Argenta Spaarbank
Domstolen - Femte avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-168/16
C-169/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Nogueira m.fl.
Moreno Osacar
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-169/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Moreno Osacar
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-184/16
Fri rörlighet för personer
Petrea
Domstolen - Första avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-186/16
Andriciuc m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
C-202/16
kommissionen / Grekland
Domstolen -
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 27/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-248/16
Konkurrens
Austria Asphalt
Domstolen - Femte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 27/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-251/16
Skatterätt
Cussens m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-304/16
Etableringsfrihet
American Express
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-263/15
Statligt stöd
Gmina Miasto Gdynia och Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
T-622/15
Immaterialrätt
Deere / EUIPO (EXHAUST-GARD)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
09:30
Dom
T-721/15
Immaterialrätt
BASF / EUIPO - Evonik Industries (DINCH)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-572/16
Tjänsteföreskrifterna
Brouillard / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
14:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-575/16
T-577/16
Tjänsteföreskrifterna
Martinez De Prins m.fl. / SEAE
Campo m.fl. / SEAE
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
14:30
Muntlig förhandling
T-577/16
Tjänsteföreskrifterna
Campo m.fl. / SEAE
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
15:00
Dom
T-375/15
Statligt stöd
Germanwings / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
15:00
Muntlig förhandling
T-103/16
Immaterialrätt
Aldi Einkauf / EUIPO - Weetabix (Alpenschmaus)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/04/2017
15:00
Dom
T-446/16 P
Tjänsteföreskrifterna
CC / parlamentet
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.