CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
28/03/2017
09:30
Dom
C-72/15
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Rosneft
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
28/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-490/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
A.S.
Domstolen - Stora avdelningen
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-646/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Jafari
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-419/14
Konkurrens
The Goldman Sachs Group / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Dom
T-681/14
El-Qaddafi / rådet
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Dom
T-210/15
Deutsche Telekom / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Dom
T-538/15
Immaterialrätt
Regent University / EUIPO - Regent's College (REGENT UNIVERSITY)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-695/15
Immaterialrätt
BMB / EUIPO - Ferrero (Bonbonnières, conteneurs)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2017
09:30
Dom
T-733/15
Institutionell rätt
Portugal / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
PT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.