CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-598/14 P
Immaterialrätt
EUIPO / Szajner
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
Förenade mål C-217/15
C-350/15
Gemenskapsrättsliga principer
Orsi
Baldetti
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-298/15
Borta
Domstolen - Femte avdelningen
LT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-350/15
Gemenskapsrättsliga principer
Baldetti
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
Förenade mål C-376/15 P
C-377/15 P
Handelspolitik
Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-377/15 P
Handelspolitik
Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-391/15
Marina del Mediterráneo m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
C-488/15
kommissionen / Bulgarien
Domstolen - Tredje avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 05/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-616/15
Skatterätt
kommissionen / Tyskland
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 05/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-49/16
Frihet att tillhandahålla tjänster
Unibet International
Domstolen - Första avdelningen
HU Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 05/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani och Guerrato
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-245/16
Statligt stöd
Nerea
Domstolen - Tredje avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 05/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-306/16
Socialpolitik
Maio Marques da Rosa
Domstolen - Andra avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-334/16
Tillnärming av lagstiftning
Núñez Torreiro
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-422/13
Handelspolitik
CPME m.fl. / rådet
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-361/14
Institutionell rätt
HB m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-138/15
Statligt stöd
Aanbestedingskalender m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-344/15
Frankrike / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-367/15
Immaterialrätt
Renfe-Operadora / EUIPO (AVE)
Tribunalen - Tredje avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-621/15
Immaterialrätt
Tractel Greifzug / EUIPO - Shenxi Machinery (Forme d'un treuil à commande motorisée)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/04/2017
09:30
Dom
T-291/16
Immaterialrätt
Anta (China) / EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.