CURIA
rss
napredno iskanje
Pravne publikacije

   
  corner-cour  
   
 
  • Besedila Poslovnika in drugih postopkovnih predpisov

Sodišče

Splošno sodišče

Pravna bibliografija o evropski integraciji

Tekoča bibliografija

Repertorij sodne prakse

Dostop do sodne prakse po opravilnih številkah

Komentarji sodb

Reflets - kratek pregled pravnih novosti, pomembnih za Unijo

Knjižnica, raziskave in dokumentacija

Generalni direktorat za knjižnico, raziskave in dokumentacijo pripravlja več orodij za lažji dostop do sodne prakse Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, pravne literature in nacionalne sodne prakse v zvezi s pravom Unije.

Nekatere tiskane publikacije so zdaj na voljo v elektronski obliki in so brezplačno in sproti dostopne na spletni strani Curia.

Pravna strokovna literatura o evropski integraciji

To je letna publikacija, pripravljena na podlagi monografij in katalogiziranih revij s področja prava Unije, ki so prejete med zadevnim letom. Od izdaje leta 1990 je bibliografija uradna publikacija Evropske unije. Vsebuje približno 6000 bibliografskih referenc, razvrščenih v sistematičnem stvarnem kazalu in kazalu avtorjev.

Cena publikacije: 50 EUR brez DDV.

Za naročila se, prosimo, obrnite na Generalni direktorat za infrastrukturo Sodišča, Oddelek za publikacije, L-2925 Luksemburg.

Tekoča bibliografija

Dvomesečna bibliografija, ki vsebuje celovit seznam vse v zadevnem obdobju prejete ali katalogizirane literature (monografije in članki). Bibliografija ima dva dela:

del A: pravne publikacije o evropski integraciji,

del B: splošna teorija prava, mednarodnega prava, primerjalnega prava in nacionalnih pravnih redov.

Tekoča bibliografija je od januarja 2000 na voljo na spletni strani: Tekoča bibliografija. (Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini)

Repertorij sodne prakse

V repertoriju sodne prakse so sistematično zbrani povzetki sodb in sklepov Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence Evropske unije od njihove ustanovitve naprej, po klasifikacijskem načrtu.

Repertorij sodne prakse je na voljo le v francoščini in se tedensko objavlja na spletni strani: Repertorij sodne prakse.

Dostop do sodne prakse po opravilnih številkah

Elektronski seznam vseh zadev pred Sodiščem, Splošnim sodiščem in Sodiščem za uslužbence po opravilnih številkah od njihove ustanovitve naprej. Ta seznam v francoščini in angleščini se dnevno osvežuje in vsebuje povezave do besedil odločb in podatkov v zvezi z zadevami na spletnih straneh EUR-Lex oziroma Curia.

Komentarji sodb

Ta publikacija, ki je na voljo na spletni strani Curia, vsebuje vse komentarje v zvezi s sodbami Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence ter citate.

Reflets  kratek pregled pravnih novosti, pomembnih za Unijo

Informacijski bilten v francoščini, ki vsebuje pregled sodne prakse mednarodnih in nacionalnih sodišč ter prakse mednarodnih organizacij in nacionalnih zakonodaj, pomembnih za sodno prakso Unije.

Navadno se vsako leto objavijo tri številke, izdaje pa so (od leta 1999 naprej) na voljo na spletni strani Curia.

.