CURIA
rss
avanceret søgning
Praktikophold

Almindelige oplysninger

Den Europæiske Unions Domstol tilbyder hvert år et begrænset antal lønnede praktikophold på op til fem måneder. Praktikopholdene gennemføres primært i Forsknings- og dokumentationsdirektoratet, Generaldirektoratet for oversættelse og Tolkedirektoratet (for yderligere information om praktikophold som tolk, se nedenfor).

Praktikopholdene finder sted i følgende to perioder:

- fra den 1. marts til den 31. juli (formularen bedes fremsendt senest den 30. september)
- fra den 1. oktober til den 28. februar (formularen bedes fremsendt senest den 30. april)

Ansøgere skal have en juridisk eller samfundsvidenskabelig (med jura som hovedbestanddel) bachelor eller kandidateksamen eller, for praktikophold i Tolkedirektoratet, en uddannelse som konferencetolk. De skal udfylde, udskrive og underskrive denne formular: EN / FR, og sende den til e-mailadressen Stages.services@curia.europa.eu, ledsaget af et detaljeret curriculum vitæ samt kopier af eksamensbeviser og/eller anden dokumentation. Hver af de vedhæftede filer skal bære ansøgerens for- og efternavn og nummereres fortløbende. Den samlede størrelse af alle vedhæftede filer må højest være 5 MB.

Skulle De støde på vanskeligheder ved åbningen af formularen, rådes De til at downloade den til Deres computer og åbne den ved hjælp af programmet Adobe Acrobat Reader i stedet for at anvende Deres browser.

Af tjenstlige grunde er et godt kendskab til fransk ønskværdigt.

Praktikophold som tolk, af ti til tolv ugers varighed, retter sig først og fremmest til nyuddannede konferencetolke, hvis sprogkompetencer er relevante for Tolkedirektoratet. Formålet er at give nyuddannede tolke mulighed for at blive vejledt i deres dygtiggørelse som tolk, med hovedvægten lagt på juridisk tolkning. De vil få lejlighed til at studere sagsakter og terminologi og til at øve sig i en »stum« kabine. Der stilles krav om kendskab til skriftlig fransk. Bemærk venligst, at der ikke er retsmøder i retsferierne.

.