CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Staże

Informacje ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę odpłatnych staży na okres do pięciu miesięcy. Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w Dyrekcji Komunikacji, w Wydziale ds. seminariów i wizyt, w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń, w Sekretariacie Sądu i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych (co do szczegółowych warunków stażu w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych zob. poniżej).

Staże odbywają się w dwóch terminach:

- w dniach od 1 marca do 31 lipca (formularz należy wysłać najpóźniej do dnia 30 września);
- w dniach od 1 października do 28 lutego (formularz należy wysłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia).

Kandydaci posiadający dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego, winni wypełnić, a następnie wydrukować i podpisać ten formularz: EN / FR i przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: Stages.services@curia.europa.eu, wraz ze szczegółowym życiorysem oraz kopiami dyplomów i/lub zaświadczeń. Wszystkie załączone dokumenty powinny zawierać nazwisko i imię kandydata ubiegającego się o staż, a także winny one być ponumerowane. Maksymalny rozmiar wszystkich załączonych plików nie może przekraczać 5 MB.

W przypadku napotkania trudności przy otwieraniu formularza, rekomendujemy załadowanie go na dysk lokalny i zamiast używania własnej przeglądarki skorzystanie z programu Adobe Reader.

Ze względów administracyjnych wymaga się dobrej znajomości języka francuskiego.

Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów. Prosimy przy tym pamiętać, że rozprawy nie odbywają się podczas wakacji sądowych.

.